Make your own free website on Tripod.com

ธุรกิจสถานบริการอินเตอร์เน็ต

 

สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน

จากอัตราค่าบริการ 20-30 บาทต่อชั่วโมง จัดว่าผุ้ใช้คุ้มค่าอย่างมาก เพราะไม่ต้องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เอง เพียงแต่จ่ายค่าใช้บริการ ในอัตราที่กำหนด ก็สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ที่มีความเร็วสูงได้ตลอดเวลา ซึ่งขณะนี้มีอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ เกิดขึ้นแทบทุกหนแห่ง โดยจะมีมากเป็นพิเศษ ในแหล่งชุมชน และแหล่งที่ใกล้สถานศึกษา แต่อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ไม่ได้มีเพียง แค่ตามสถานที่อย่างสถาบันการศึกษา หรือแหล่งธุรกิจเท่านั้น โดยเริ่มแพร่ขยายเข้าไป สู่หน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้น เช่น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นำรูปแบบอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ให้บริการแก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการทั่วไป ที่ต้องการเข้าสู่อินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ภายในโรงพยาบาล

ธุรกิจอินเตอร์เน็ตคาเฟ่นี้ยังไปได้ดี แม้จะมีเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ผู้บริโภค ก็ยังมีความต้องการอยู่ดังจะเห็นได้จาก สถานให้บริการหลาย ๆ แห่ง ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับทำเลของร้าน และการจัดแต่งร้าน ให้น่าใช้บริการจะมีผู้ใช้บริการ มักจะเต็มร้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงปิดเทอมนี้นักเรียนนักศึกษา จะว่างเว้นจากการเรียน และใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ที่อินเตอร์เน็ตคาเฟ่

อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ นับเป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่ ช่วยให้การเติบโต ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นสูง เพราะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่ช่วยเปิดโอกาส ให้ผู้ที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ แต่การให้บริการ ของอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ในปัจจุบันกว่า 90% ของร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ที่ให้บริการอยู่ กลับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การให้บริการ โดยเปิดให้บริการ เกมคอมพิวเตอร์ไปด้วยในบางครั้ง เป็นลักษณะเน็ตเวิร์กเกมมิ่ง หรือการเล่นเกม โดยผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งบางเกมนั้นไม่เหมาะสม ที่จะให้เด็กเล่นเนื่องจาก เป็นเกมที่มีลักษณะ เน้นถึงความรุนแรง และจะนำมาซึ่งปัญหา พฤติกรรม ก้าวร้าวของเด็ก

การที่เด็กเล่นอินเตอร์เน็ต หรือเกมมากจนเกินไป ทำให้มีผลเสียต่อทั้งร่างกายและจิตใจ โดยด้านร่างกาย ก่อให้เกิดผลเสียต่อสายตา การปวดหลัง และอาจทำให้เกิด การถดถอยทางด้าน พัฒนาการอื่น ๆ เช่น การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น เนื่องจากเด็กใช้เวลาส่วนใหญ่ อยู่หน้าคอมพิวเตอร์มากกว่าจะเล่นกีฬา หรือออกกำลังกาย ส่วนผลทางด้านจิตใจ หรือพฤติกรรมนั้น ได้มีผลการวิจัย ระบุว่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ที่มีเนื้อหารุนแรง ในเวลานานเกินไป ทำให้เด็กถูกกระตุ้น ให้เกิดความก้าวร้าวได้ และเกิดความขัดแย้ง ในจิตใจ ระหว่างสิ่งที่ถูก ที่ควร กับสิ่งที่อยากทำ รวมทั้งอาจเกิดความขัดแย้ง กับพ่อแม่ที่ไม่สามารถควบคุม ความประพฤติของลูกได้

นอกเหนือจากรูปแบบ การให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป จากการให้บริการ อินเตอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว มาเป็นสถานให้บริการเกม ที่มีลักษณะบ่งบอก ถึงความรุนแรง สถานให้บริการบางแห่ง ยังจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ และหลายแห่ง ให้มีการใช้อินเตอร์เน็ต ไปในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อเสพสิ่งลามกอนาจาร จนเกิดปัญหา การตัดต่อภาพลามกอนาจาร ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน

ซึ่งร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ กลายเป็นแหล่งเผยแพร่ ภาพลามกอนาจารได้เป็นอย่างดี เนื่องจากติดตาม ผู้กระทำผิดได้ค่อนข้างยาก เพราะมีผู้ใช้บริการหลากหลาย และค่อนข้างมาก รวมถึงยังสามารถ ใช้เป็นแหล่งในการก่ออาชญากรรม ทางคอมพิวเตอร์ด้วย เช่น การลักลอบขโมยข้อมูล การปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่เป็นที่นัดพบ ซื้อขายยาเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมาย

การใช้บริการอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ของเด็ก และเยาวชน กำลังเป็นที่จับตามอง ของหน่วยงานราชการหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต และกระทรวงสาธารณะสุขเป็นต้น เนื่องจากสถานที่เหล่านี้ อาจกลายเป็นแหล่งก่อให้เกิดปัญหาได้ เช่น เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน เนื่องจากมีเด็กนักเรียน จำนวนไม่น้อย ที่ติดการเล่นเกม และหนีเรียนมาเล่น

เมื่อเด็กเล่นเกมจนเงินหมดแล้ว แต่ต้องการเล่นต่ออีก อาจเป็นแรงจูงใจ ไปสู่การหาเงินที่ไม่ถูกต้องได้ เช่น การลักขโมยหรือการขายยาเสพติด นอกจากนั้นอินเตอร์เน็ตยังเปิดโอกาส ให้เด็กได้พบกับคนหลายรูปแบบ และอาจถูกชักจูงไปในทิศทาง ที่ไม่เหมาะสมได้

 

สรุป

การเปิดร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่นั้น มีทั้งด้านดีและด้านเสีย โดยในด้านดีจะเป็นส่วนผลักดัน ให้เกิดการขยายตัว ของการใช้บริการอินเตอร์เน็ต ของประเทศให้สูงขึ้น แต่อีกด้านหนึ่ง ที่ต้องพิจารณา คือ ผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง เป็นสถานที่สำหรับ การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ด้วย กลับกลายเป็น ผลเสียต่อเด็กในอนาคต เพระการหมกมุ่นเล่นเกมมากเกินไป ไม่ก่อให้เกิดผลดี และยังอาจเป็นบ่อเกิด ของปัญหาสังคมต่อไปได้

แม้จะไม่มีข้อมูลยืนยันว่า เกมคอมพิวเตอร์จะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว โดยทันที แต่ก็เป็นความเสี่ยง ของเด็กและเยาวชน หรือแม้แต่จะกลายเป็น แหล่งแพร่กระจายสิ่งที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน ดังนั้นจึงมีความจำเป็น ที่ต้องมีการพิจารณา ถึงมาตรการ ในการป้องกัน สิ่งที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้ อาจจะควบคุม โดยกำหนดเวลาเปิด-ปิดบริการ อายุผู้ใช้บริการ ลักษณะข้อมูลที่เข้าถึงได้ รวมถึงรูปแบบ ของสถานประกอบการเป็นต้น

แต่คาดว่าเมื่อมีมาตราการควบคุมออกมาแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบ ไปยังหลายกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ เนื่องจากกำหนดเวลาเปิดปิดร้าน ย่อมส่งผล ให้รายได้ของร้านลดลง แต่การแข่งขัน ทางด้านราคาเพิมสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ลำบาก หรือการควบคุมเวลาเปิด-ปิด อาจเป็นอุปสรรค สำหรับการติดต่อ กับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้บริการ ที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และการจำกัด อายุผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตนั้น อาจกลายเป็นการจำกัด การเรียนรู้ของเด็ก มากกว่าเป็นการป้องกันปัญหา ดังนั้นมาตรการ ควบคุมธุรกิจ อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนนำมาปฏิบัติ